Tydzień Europejski 22


Nasz Tydzień Europy odbędzie się w tym roku w dniach od 09 do 13 maja. Wspólnie z Centrum Współpracy Frankfurt-Słubice i miastem Frankfurt nad Odrą, grupami uniwersyteckimi i inicjatywami uczelni oferujemy wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Wspólnie chcemy poszerzyć naszą wiedzę o Europie, rzucić światło na różne punkty widzenia, a także na krytyczne perspektywy. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od tego, czy są studentami, czy nie. Czekamy na Ciebie!

 

Poniedziałek (09.05.)

W Dniu Europy, który od 1986 r. odbywa się co roku 9 maja, będziecie mogli odwiedzić w godz. 10:30 – 14 stoiska informacyjne grup i inicjatyw uniwersyteckich we Foyer GD i dowiedzieć się więcej o Europie z ich perspektyw. Oprócz tego, będziecie mogli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Europy na tablicach z karteczkami, odpowiadając na pytania takie jak: „Czym jest dla mnie Europa?”.

 

Środa (11.05.)

11 maja 2022 r., wspólnie ze Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji organizujemy dyskusję panelową na temat „Unia Europejska z perspektywy Polski i Niemiec”. Od 18.00 do 20.00 będziemy rozmawiać o Niemczech, Polsce i Europie z różnych perspektyw, z udziałem niemieckich i polskich polityków, naukowców i aktywistów. Wydarzenie odbędzie się w Sali Senatu Uniwersytetu Viadrina (HG 109) i będzie tłumaczone symultanicznie na język niemiecki, polski i angielski. W drugiej części dyskusji zapraszamy do zadawania pytań i rozmowy z m.in. posłem do Parlamentu Europejskiego – Helmutem Scholzem, członkiem Rady miasta Zielona Góra – Tomaszem Nesterowiczem, Dr. Sonją Priebus i prof. dr Dagmarą Jajeśniak-Quast z Viadriny i innymi. Zapraszamy!

Czwartek (12.05.)

W czwartek zapraszamy na dyskusję studencką dotyczącą aktualnej sytuacji na Ukrainie. W godzinach 16:00 – 18:30 w Blok O, będziemy rozmawiać z ukraińskimi studentami i studentkami, z przedstawicielami środowisk akademickich oraz osobami reprezentującymi dwumiasto o aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz w dwumieście, a także o możliwościach pomocy.

Piątek (13.05.)

Slam poetycki zamieni się w mini wieczór filmów krótkometrażowych!

Podczas wieczorku filmowego będziecie mogli obejrzeć europejskie filmy krótkometrażowe, które pokazują Europę z różnych perspektyw i poruszają aktualne ważne kwestie, takie jak sytuacja uchodźców w Europie. Po projekcji filmów będziecie mieli okazję przedyskutować te poruszane w filmach tematy i wymienić się spostrzeżeniami z innymi uczestnikami wydarzenia. Europejska Impreza tematyczna odbędzie się zgodnie z planem w Fforst po zakończeniu wydarzenia. Na imprezę zaplanowaliśmy również karaoke. Przynieś ze sobą elementy własnej kultury, które są dla Ciebie ważne, i poznaj inne! Czekamy na was!

Poniedziałek

10:30-14h Dzień Europy GD-Foyer

Środa

18-20h Panel dyskusyjny „Europa z niemieckiej i polskiej perspektywy” w HG 109

Czwartek

16-18:30 Viadrina i Ukraina 💙💛 – Rozmowa o aktualnej sytuacji w Bloku O

Piątek

18h mini wieczór filmów krótkometrażowych i Europe-Party w Fforst 🪩


Finansowanie

Imprezy w dniach 11.05. i 13.05. są dofinansowane w ramach projektu KPF „Europejski Rok Młodzieży – Dzień Europy w Miasteczku Bliźniaczym” Euroregionu Pro Europa Viadrina ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.