Twój bilet semestralny


Nasze wydarzenia dotyczące biletu semestralnego:

– Tygodniowe stoiska w GD Foyer, godzina 11-14 (19.10/26.10/03.11/08.11/09.11)

– 22.10: PodcAsta na Spotify

– 28.10, godzina 18:30, GD HS3: dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli miasta, Viadriny oraz dwoma studentami/studentkami

– 03.11, 18:30, Blok O: dyskusja & pytania dla studentów/studentek

– Live Streams 04.11, 10,11: dyskusje & pytania


CO TO JEST BILET SEMESTRALNY?

Bilet semestralny jest biletem komunikacyjnym dla studentów 50 szkół wyższych w Berlinie i Brandenburgii, którzy zawarli umowę z VBB (Verkehrsbund Berlin Brandenburg). W zależności od umowy studenci mogą więc korzystać z całego systemu transportu publicznego w Berlinie i/lub Brandenburgii. Cena biletu semestralnego jest wliczona w opłatę semestralną poszczególnych uczelni. Oznacza to, że wszyscy studenci tych uczelni są zobowiązani do opłacenia biletu semestralnego, ponieważ bilet ten oparty jest na modelu solidarnościowym. Im więcej uczelni i im więcej studentów uczestniczy w tym bilecie solidarnościowym, tym tańszy staje się on dla jednostki. Na przykład na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą płacimy obecnie 170,00 euro za osobę i semestr za bilet semestralny w semestrze zimowym 2021/22.

CO SIĘ STAŁO W PRZESZŁOŚCI?

Walka o sprawiedliwy i przystępny cenowo bilet semestralny w Berlinie i Brandenburgii jest prawie tak stara jak sam bilet semestralny. Cena biletu stale rośnie i wiele uczelni w Berlinie i Brandenburgii płaci różne ceny za różne usługi. Wynikają one z bezpośrednich i indywidualnych negocjacji VBB z poszczególnymi uczelniami. Od wiosny 2020 r. (marzec/kwiecień) trwają nowe negocjacje z VBB, już nie z poszczególnymi uczelniami, ale z IGSemTix (Interessensgemeinschaft Semesterticket Berlin Brandenburg). Stowarzyszenie to, założone w trakcie negocjacji, składa się z przedstawicieli studentów z uniwersytetów w Berlinie i Brandenburgii i opowiada się za jednolitym i długofalowym rozwiązaniem w kwestii biletu semestralnego. Od momentu powstania, IGSemTix prowadzi negocjacje z VBB oraz politykami Berlina i Brandenburgii i jako zjednoczone stowarzyszenie walczy o sprawiedliwy i przystępny cenowo bilet semestralny. Public relations i lobbing są środkami do osiągnięcia tego celu.

JAKIE SĄ NASZE ŻĄDANIA?

My, jako AStA Viadrina, a tym samym część IGSemTix, domagamy się niedrogiego i sprawiedliwego biletu semestralnego. Konkretnie oznacza to zamrożenie cen biletów semestralnych w Berlinie i Brandenburgii na co najmniej kolejny rok w perspektywie krótkoterminowej oraz bilet za 365 euro dla studentów w całym Berlinie i Brandenburgii w perspektywie długoterminowej. Bilet za 365 euro jest biletem rocznym, a zatem opłata za bilet semestralny wynosiłaby 182,50 euro za semestr. To się uda tylko wtedy, gdy będą współpracować ze sobą organizacje studenckie, IGSemTix, VBB oraz politycy Berlina i Brandenburgii. Dwa ostatnie podmioty muszą aktywnie uczestniczyć w negocjacjach, a politycy muszą dofinansować bilet semestralny. Bilet Azubi za 365 euro, który już istnieje w Berlinie i Brandenburgii, pokazuje, że jest to możliwe.

CO SIĘ AKTUALNIE DZIEJE? 

IGSemTix jest spokojny o sytuację w Berlinie. VBB opiera się na podwyżkach cen, ale berlińscy politycy, tj. Izba Reprezentantów i Senacki Departament Środowiska, Transportu i Ochrony Klimatu, ustnie obiecują wsparcie finansowe dla organizacji studenckiej i biletu semestralnego. Z drugiej strony obecna sytuacja w Brandenburgii wykazuje dużą stagnację. Na początku października IGSemTix otrzymał maila z cennikiem od VBB, w którym VBB żąda dokładnie takich samych cen jak wiosną 2020 roku. Tak więc pomimo negocjacji i wysiłków IGSemTix, VBB ani trochę się nie rusza. Politycy brandenburscy, tj. brandenburski parlament krajowy oraz Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Regionalnego (MIL), są niezdecydowani do tego stopnia, że odmawiają wsparcia finansowego dla biletu semestralnego.

Stawia to nas jako studentów w trudnej sytuacji. Na Viadrinie oraz na innych uczelniach Berlina i Brandenburgii umowa na bilet semestralny wygasa po bieżącym semestrze zimowym 2020/21. W związku z tym nowa umowa musiałaby zostać podpisana do początku grudnia, aby móc go dalej udostępniać studentom. Jeśli zostałaby podpisana nowa umowa, bilet semestralny na Viadrinie kosztowałby 245,00 EUR w ciągu dwóch lat, tj. w semestrze zimowym 2023/24, czyli o 75,00 EUR więcej niż obecnie. Wzrost cen odbywałby się stopniowo, tj. 200,00 EUR za semestr do semestru letniego 2022 r., a następnie wzrost o 15,00 EUR za semestr, aż do osiągnięcia kwoty 245,00 EUR. IGSemTix i my, jako AStA kontynuujemy nasze działania lobbingowe i public relations.

CO SIĘ STANIE W PRZYSZŁOŚCI?

Na wielu uniwersytetach w Berlinie i Brandenburgii trzeba będzie w najbliższym czasie podpisać nową umowę. W Berlinie w przypadku takiej podwyżki cen należy przeprowadzić głosowanie, w Brandenburgii jest ono nieobowiązkowe. W Brandenburgii przedstawiciele studentów mogą również sami decydować w tej sprawie. W takim głosowaniu całe ciało studenckie szkoły wyższej lub uniwersytetu może zadecydować, czy uzna tak wysoką cenę biletu semestralnego za akceptowalną, czy też nie. Jeśli większość studentów zagłosuje przeciwko biletowi semestralnemu w tej cenie, nie będzie biletu na tej uczelni przez co najmniej jeden semestr, ale istnieje możliwość podjęcia nowych negocjacji po tym czasie. Jeśli większość studentów opowie się za biletem semestralnym w tej cenie, to bilet będzie kontynuowany na podanych warunkach. Nie wyklucza to jednak dalszego lobbingu i nowych negocjacji.

CO JA MOGĘ ZROBIĆ JAKOS STUDENT/STUDENTKA? 

Dla dalszego przebiegu biletu semestralnego ważne jest, aby samodzielnie zapoznać się z tym tematem. Jest to możliwe za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych IGSemTix (@semtix365) lub AStA of the Viadrina (@astaviadrina). W najbliższych dniach i tygodniach odbędą się imprezy bezpośrednie i internetowe w ramach naszej kampanii na rzecz biletu semestralnego. Program można znaleźć na naszych kanałach mediów społecznościowych lub na ulotkach, które rozdajemy raz w tygodniu w budynku Gräfin-Dönhoff (GD) naszego uniwersytetu. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkich studentów. Oprócz informowania samego siebie, bardzo ważne jest, aby poruszyć ten temat z przyjaciółmi, znajomymi i kolegami ze studiów i dyskutować o nim.